dimecres, 24 de gener de 2018

TALLER DE LENGUA

En el taller de lengua durante el primer trimestre hemos trabajado: la expresión oral y escrita, la lectura, la entonación y el humor a través de los chistes. Por grupos de trabajo escribimos el chiste que nos gustó más.

Durante el segundo trimestre estamos trabajado el texto de La fiesta de Marcos, por grupos hemos realizado la invitación de la fiesta.dilluns, 22 de gener de 2018

TELEMARESME

Aquesta setmana els alumnes de 4t hem iniciat el nou projecte Camins del segon trimestre titulat TeleMaresme, en el que es treballen continguts de català, medi nantural, medi social i matemàtiques. 

Els objectius principals a treballar són:
J  Conèixer els municipis del Maresme i saber-los situar.
J  Aprofundir en els municipis a partir d’un rol de periodista amb la finalitat de promocionar el turisme de lleure d’aquell lloc mitjançant l'elaboració d'un tríptic informatiu.
J  Fer un anunci publicitari, amb la intenció de promocionar el turisme de lleure d’aquell municipi.

Al llarg del projecte, els/les alumnes treballaran en grups formals heterogenis de 4 membres, barrejant nens i nenes d'ambdues classes. L'enfoc metodològic que s'empra en aquest projecte es basa en el constructivisme. En tot moment es fomenta l'autonomia de l'alumne a partir del treball experimental, interactiu i cooperatiu.


La primera activitat que hem dut a terme ha consistit en la distribució dels municipis del Maresme a partir d'una dinàmica de grup. Per equips, els alumnes han hagut de trobar diverses peces pel pati, les quals corresponien als diferents municipis del Maresme. Seguidament, han hagut d'identificar els municipis que han trobat, sent aquests els que treballaran al llarg del projecte i, finalment, han construït entre tots el mapa del Maresme en grans dimensions.


Aquesta activitat ha resultat engrescadora i motivadora per iniciar el gran projecte d'aquest segon trimestre.
Mataró, sent aquesta la nostra ciutat i la capital del Maresme, l'estem coneixent més profundament d'una manera diferent a com treballem la resta de municipis. Cal recordar que a 3r ja vam fer un treball intens sobre la ciutat. En aquest projecte incidim en aspectes demogràfics, socials, culturals... que la caracteritzen com una ciutat turística del Maresme. 

Per tal d'activar els nostres coneixements previs, hem jugat a un memory que han preparat les mestres que ens acompanyen en aquest procés d'aprenentatge a camins, sobre fotografies de llocs claus de Mataró.